Skip to main content

Uitzonderlijk geval: de cyanotypie

Een cyanotypie is herkenbaar aan zijn cyaanblauwe kleur en witte lijnen. Door de chemische reactie van op papier aangebrachte ijzerzouten met licht ontstaat een diepblauwe kleur. Het werd in de negentiende eeuw een goedkope manier om tekeningen te kopiëren.

Lees meer

Het verschil tussen cyanotypie, blauwdruk en fotogram

Een blauwdruk lijkt sterk op een cyanotypie, maar deze werd eerder gebruikt voor technische tekeningen en plannen.

Voor botanische studies werden vellen papier met lichtgevoelig product behandeld en in de zon gelegd, met planten of andere natuurobjecten er bovenop. De felblauwe afdruk die overbleef op het papier wordt een fotogram genoemd.

Digitalisering

Indien je een oude cyanotypie in je bezit hebt, dan heeft deze sowieso erfgoedwaarde. Je neemt het best contact op met een erfgoedcel voor meer info over het bewaren en digitaliseren van je kostbare vondst. Meer informatie vind je op erfgoedcellen.be

Wist je dat …

… het blauwdrukprocédé al in 1842 ontstond, maar ook vandaag nog gebruikt wordt door fotografen en kunstenaars?

Lees meer over de cyanotypie op:

Met de steun van Vaal nderen en EFRO europees fonds voor regionale ontwikkeling