Skip to main content

Openspoelvideo of openspoelaudio

Op basis van uiterlijkheden is het moeilijk te onderscheiden of je audio- of videomateriaal in handen hebt. Soms staat er een vermelding op de doos. Is dat niet het geval? Neem contact op met een digitaliseringsfirma om uitsluitsel te krijgen.

Lees meer

Openspoelvideotape

De openspoelvideotape beleefde haar hoogdagen tussen 1956 en begin jaren 80. De bruine of zwarte tape is rond een spoel of kern gewonden zonder cassetteomhulsel. De bijbehorende doos bestaat meestal uit plastic of karton.

Formaten

Openspoelvideotapes, ook gekend als reel-to-reel-video’s, bestonden in vier verschillende tapeformaten:

  • ¼” (6,35 mm): EIAJ of andere soorten
  • ½” (12,7 mm): EIAJ, CV of andere soorten
  • 1” (25,4 mm): A, B, C, IVC of andere soorten
  • 2” (50,8 mm): IVC of quadruplex

De 1” en 2” formaten waren voor professionele doeleinden.

Openspoelaudiotape

Het zal je niet verbazen dat openspoelaudiotapes ontworpen zijn voor audio-opnames. Ze waren vooral tussen 1930 en 1990 populair bij zowel amateurs als professionelen. Je herkent ze aan hun bruine of zwarte tape zonder cassetteomhulsel.

Deze drager is ook gekend onder de naam audiotape, multitrack recording, 16 track tape of 24 track tape.

Vier soorten

We kunnen openspoelaudiotapes onderverdelen in vier groepen, afhankelijk van hun tapebreedte:

  • ¼” (6,35mm)
  • ½” (12,7 mm)
  • 1” (25,4 mm)
  • 2” (50,8 mm)

De 1” en 2” formaten werden voor professionele doeleinden gebruikt.

Acetaat

Vanaf zijn uitvinding tot de jaren 60 werden deze tapes gemaakt uit cellulose-acetaat. Die zijn gevoelig voor het zogenaamde ‘azijnsyndroom’, waarbij de tape begint te ontbinden en een azijngeur verspreidt. Naast acetaat gebruikt men sinds de Tweede Wereldoorlog pvc of soms papieren tapes, maar die zijn eerder zeldzaam. Vanaf de jaren 60 werden de tapes gemaakt uit polyester.

Wist je dat …

… openspoel magnetische tapes als opslagmedium fungeerden in de eerste computers? Ze liggen dus mee aan de basis van onze technologische revolutie.

Met de steun van Vaal nderen en EFRO europees fonds voor regionale ontwikkeling